Wentylacja nawiewno-wywiewną zapewniającą najwyższe normy czystości powietrza w pomieszczeniu jak i na zewnątrz poprzez 12-krotną wymianę powietrza w ciągu 1 godziny, zastosowanie nawiewników laminarnych oraz filtrów HEPA najwyższej klasy H14 na nawiewie i wywiewie powietrza z izolatek

A system of special patented air filters capturing viruses and bacteria, pollen and contamination for rooms such as infectious hospital rooms with demand a high level of air purity

Paste your AdWords Remarketing code here