• śluzy stanowią hermetyczną barierę oddzielającą strefę czystą dla personelu medycznego szpitala od tzw. strefy brudnej, zakaźnej. Składają się z 2 hermetycznych śluz rozdzielonych między sobą trzema parami szczelnych drzwi z podciśnieniem w środku, uniemożliwiającymi przedostanie się patogenów na zewnątrz.  Dodatkowo Jedna ze śluz wyposażona jest  w matę emitującą promieniowanie IR oraz UV, które działa wirusobójczo i skutecznie zabezpiecza przed przedostaniem się patogenów do strefy czystej szpitala. Śluza zapewnia bezpieczeństwo wszystkich osób poprzez ochronę pacjentów oraz personel medyczny przed kontaktem z powietrzem zanieczyszczonym drobnoustrojami chorobotwórczymi.
  • wentylacja nawiewno-wywiewna zapewnia najwyższe normy czystości powietrza w pomieszczeniu jak i na zewnątrz poprzez 12-krotną wymianę powietrza w ciągu 1 godziny oraz zastosowanie nawiewników laminarnych oraz filtrów HEPA najwyższej klasy H14 na nawiewie i wywiewie powietrza z izolatek.
Paste your AdWords Remarketing code here