Testy Genetyczne COVID-19

Przechowywać w temperaturze -20 C lub niższej.
Okres trwałości wynosi 12 miesięcy od daty produkcji.

Produkt certyfikowany,  deklaracja zgodności WE – Załącznik Ⅲ IVDD 98/79 / WE

Produkt spełnia wymagania Dyrektywy Rady 98/79 / WE w sprawie wyrobów medycznych do diagnostyki in vitro.

Kraj pochodzenia – Korea Południowa

PRZEZNACZENIE

Zestaw GeneFinder ™ COVID-19 Plus przeznaczony jest do jakościowego wykrywania nowego wirusa COVID-19 poprzez reakcję
odwrotnej transkrypcji i łańcuchową reakcję polimerazy w czasie rzeczywistym.

GŁÓWNE CECHY

  • Geny docelowe: RdRp, N, E
  • Około 120 minut wykrywania COVID-19
  • Reakcja odwrotnej transkrypcji i reakcja łańcuchowa polimerazy w czasie rzeczywistym
  • Łatwy w użyciu (One-Tube) i interpretacji
  • Wiarygodny wynik kontroli wewnętrznej / dodatniej / ujemnej

SKŁAD ZESTAWU

Zestaw COVID-19 Plus RealAmp 100 testów / zestaw
Mieszanina reakcyjna COVID-19 Plus1) – 1050 μl
Mieszanina sond COVID-19 Plus2) – 550 μl
Kontrola pozytywna COVID-19 Plus3) – 50 μl
Kontrola negatywna COVID-19 Plus4) – 50 μl
1) Mieszanina reakcyjna COVID-19 Plus: zawierająca Tris-HCl, MgCl2 i dNTP
2) Mieszanina sond COVID-19 Plus: pary starterów i sondy do amplifikacji i wykrywania każdego celu
3) Kontrola pozytywna COVID-19 Plus; Kontrola pozytywna celów
4) Kontrola negatywna COVID-19 Plus; Woda o ultraczystej jakości, do PCR

OSTRZEŻENIE I ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

• Ten produkt jest przeznaczony do diagnostyki in vitro (IVD).
• Test musi być wykonany przez dobrze wyszkolony i wykwalifikowany personel.
• Niewykorzystane odczynniki i odpady należy usuwać zgodnie z przepisami krajowymi i lokalnymi.
• Niepotrzebne wielokrotne zamrażanie i rozmrażanie spowoduje niedokładne wyniki.
• Nie mieszać odczynników z różnych serii zestawu.
• Nie modyfikuj objętości odczynnika / próbki używanej w teście ani nie używaj go w niewłaściwy sposób, który nie jest zalecany

Cena 100 testów

6912,00 zł brutto

Zapytaj o ofertę

Polecane produkty

Paste your AdWords Remarketing code here