Nasze obiekty szpitalne zbudowane z poszczególnych modułów kontenerowych są samowystarczalne w zaopatrzenie w energię elektryczną, produkcję czystej uzdatnionej wody, zasilenie w gazy medyczne oraz w odprowadzenie ścieków poprzez:

  • MAGAZYN ENERGI I GENERATOR PRĄDOTWÓRCZY – podłączenie zasilania miejskiego, ale także kontenerowy generator prądotwórczy, oświetlenie LED, niskie zużycie energii, pitnej, opcja fotowoltaiki i magazynów energii.
  • STACJĘ UZDATNIANIA I OCZYSZCZANIA WODY – składa się z 3 – stopniowego systemu oczyszczania wody poprzez zastosowanie 3 filtrów oraz biologicznego uzdatniania wody (dezynfekcji) poprzez  filtr z lampą UV.
  • WENTYLATOROWNIĘ I MAGAZYN GAZÓW MEDYCZNYCH – dodatkowy kontener, gdzie znajduje się centrala systemy wentylacyjnego i klimatyzacji dla szpitala. Również jest to pomieszczenie służące do magazynowania gazów medycznych i technicznych jak: tlen, podtlenek azotu, azot, sprężone powietrze na potrzeby całego obiektu szpitalnego.
  • KONCENTRATORNIA – WŁASNA PROD. TLENU – pomieszczenie z urządzeniem do produkcji tlenu (koncentratorem) na potrzeby szpitala. Koncentrator tlenu to urządzenie, które koncentruje oraz filtruje tlen pozyskany z otoczenia, dzięki czemu staje się on nieskończonym źródłem tego pierwiastka w formie gotowej do podania pacjentowi.
Paste your AdWords Remarketing code here