System z kamerą termowizyjną – rozpoznawanie twarzy i mierzenie wstępne temperatury pacjentów na wejściu. System może być stosowany także innych miejscach (zakłady pracy, urzędy, budynki użyteczności publicznej, metro itp.)