• AUTONOMY

  Nasze obiekty szpitalne zbudowane z poszczególnych modułów kontenerowych są samowystarczalne w zaopatrzenie w energię elektryczną, produkcję czystej uzdatnionej wody, zasilenie w gazy medyczne oraz w odprowadzenie ścieków
 • OWN OXYGEN PRODUCTION (CONCENTRATOR)

  Pomieszczenie z urządzeniem do produkcji tlenu (koncentratorem) na potrzeby szpitala. Koncentrator tlenu to urządzenie, które koncentruje oraz filtruje tlen pozyskany z otoczenia, dzięki czemu staje się on nieskończonym źródłem tego pierwiastka w formie gotowej do podania pacjentowi
 • Initial diagnosis and screening

  Sekcja żółta – poczekalnia dla pacjentów, diagnostyka, sekcja oczekiwania na wyniki badań w odosobnieniu, śluza przed wejściem na oddział
 • AIR VENTILATION AND FILTRATION

  A complete ventilation system for the entire hospital, combined with air conditioning and filtration of air entering and leaving through BEPHepaMed filters
 • Remote communication

  Stały nadzór parametrów życiowych, wideomonitoring, system przywoławczy, możliwość dwustronnej komunikacji audio i wideo z każdym pacjentem bez konieczności każdorazowo wchodzenia w strefę zakaźną
 • Pressure sluices

  Podział szpitala na dwie sekcje – dla personelu medycznego i strefę pacjenta. Strefa pacjenta z podciśnieniem dla izolatek, śluzy z dwóch stron – od strony wejścia dla pacjenta i od strony pomieszczeń personelu medycznego – bezpieczeństwo wszystkich osób
 • BEPHEPAMED

  Wentylacja nawiewno-wywiewną zapewniającą najwyższe normy czystości powietrza w pomieszczeniu jak i na zewnątrz poprzez 12-krotną wymianę powietrza w ciągu 1 godziny, zastosowanie nawiewników laminarnych oraz filtrów HEPA najwyższej klasy H14 na nawiewie i wywiewie powietrza z izolatek
 • Fever Gate System

  System z kamerą termowizyjną – rozpoznawanie twarzy i mierzenie wstępne temperatury pacjentów na wejściu. System może być stosowany także innych miejscach (zakłady pracy, urzędy, budynki użyteczności publicznej, metro itp.)
Paste your AdWords Remarketing code here