• Initial diagnosis and screening

  Sekcja żółta – poczekalnia dla pacjentów, diagnostyka, sekcja oczekiwania na wyniki badań w odosobnieniu, śluza przed wejściem na oddział
 • AIR VENTILATION AND FILTRATION

  A complete ventilation system for the entire hospital, combined with air conditioning and filtration of air entering and leaving through BEPHepaMed filters
 • Remote communication

  Stały nadzór parametrów życiowych, wideomonitoring, system przywoławczy, możliwość dwustronnej komunikacji audio i wideo z każdym pacjentem bez konieczności każdorazowo wchodzenia w strefę zakaźną
 • Pressure sluices

  Podział szpitala na dwie sekcje – dla personelu medycznego i strefę pacjenta. Strefa pacjenta z podciśnieniem dla izolatek, śluzy z dwóch stron – od strony wejścia dla pacjenta i od strony pomieszczeń personelu medycznego – bezpieczeństwo wszystkich osób
 • Fever Gate System

  System z kamerą termowizyjną – rozpoznawanie twarzy i mierzenie wstępne temperatury pacjentów na wejściu. System może być stosowany także innych miejscach (zakłady pracy, urzędy, budynki użyteczności publicznej, metro itp.)