Podział szpitala na dwie sekcje – dla personelu medycznego i strefę pacjenta. Strefa pacjenta z podciśnieniem dla izolatek, śluzy z dwóch stron – od strony wejścia dla pacjenta i od strony pomieszczeń personelu medycznego – bezpieczeństwo wszystkich osób

Divide the hospital into two sections – for medical staff and patient area. Patient’s zone with negative pressure for isolation rooms, locks from two sides – from the patient’s entrance side and from the side of medical staff rooms – safety of all persons

Paste your AdWords Remarketing code here