Nasze obiekty szpitalne zbudowane z poszczególnych modułów kontenerowych są samowystarczalne w zaopatrzenie w energię elektryczną, produkcję czystej uzdatnionej wody, zasilenie w gazy medyczne oraz w odprowadzenie ścieków
Paste your AdWords Remarketing code here