Moduł składa się z: magazynu leków oraz magazynu materiałów sterylnych. Pomieszczenia spełniają warunki do przechowywania produktów leczniczych pod względem ochrony przed zbyt wysoką/niską temperaturą i promieniowaniem UV, wpływającym na ich trwałość, a zatem również na bezpieczeństwo składowanych leków. Składa się z pomieszczenia specjalnego przechowywania, strefy klimatyzowanej dla produktów wrażliwych na temperaturę oraz chłodni (warunki przechowywania od 0° do -30°C). Pomieszczenie jest monitorowane i wyposażone w skalibrowane termometry i higrometry.

Magazyn jest odpowiednio usytuowany w szpitalu pod kątem sprawnej obsługi pacjentów przez personel medyczny i zabezpieczony przed dostępem osób nieupoważnionych.

Całkowite wymiary modułu [m]: szer.  2,22 dług. 5,85 wys. 2,5 powierzchnia: 12,99 m2

Paste your AdWords Remarketing code here