• Punkt przyjęć

  Punkt przyjęć znajduje się bezpośrednio przy poczekalni. Zadaniem punktu jest wstępna ocena stanu zdrowia pacjentów przed skierowaniem ich na specjalistyczne badania lub leczenie szpitalne.

  Badania wstępne jak: ocena stanu pacjenta, podstawowa diagnostyka, porada lekarska, opieka pielęgniarska, farmakoterapia odbywają się z zachowaniem najwyższej troski o zdrowie i bezpieczeństwo zarówno pacjentów jak i personelu medycznego.

  Moduł składa się z 2 pomieszczeń: gabinetu przyjęć oraz łazienki dla personelu medycznego. Gabinet wyposażony jest w biurko, krzesła dla pacjentów i personelu, łóżko zabiegowe, niezbędny sprzęt diagnostyczny oraz sprzęt komputerowy. Łazienka wyposażona jest w miskę ustępową, kabinę prysznicową, umywalkę z baterią uruchamianą bez kontaktu z dłonią oraz dozownik ze środkiem dezynfekcyjnym.

  Całkowite wymiary modułu [m]: szer. 4,65 dług. 5,85  wys. 2,5 powierzchnia: 27,2 m2

  Wymiary gabinetu [m]: szer.  4,65 dług. 5,85 wys. 2,5 powierzchnia: 24,31 m2

  Wymiary łazienki [m]:  szer. 2,22 dług. 1,12  wys. 2,5 powierzchnia: 2,49 m2

 • Izolatka 1 osobowa

  Izolatka 1 – osobowa to pomieszczenie przeznaczone do czasowej izolacji 1 pacjenta chorego zakaźnie w celu uniemożliwienia przeniesienia biologicznego czynnika chorobotwórczego na inne osoby.

  Panujące tam podciśnienie powietrza względem otoczenia ma za zadanie chronić pacjentów oraz personel medyczny przed kontaktem z powietrzem zanieczyszczonym drobnoustrojami chorobotwórczymi.

  Każda izolatka wyposażona jest w:

  • wentylację nawiewno-wywiewną zapewniającą najwyższe normy czystości powietrza w pomieszczeniu jak i na zewnątrz poprzez 12-krotną wymianę powietrza w ciągu 1 godziny, zastosowanie nawiewników laminarnych oraz filtrów HEPA najwyższej klasy H14 na nawiewie i wywiewie powietrza z izolatki.
  • łazienkę w pełni przystosowaną do użytkowania przez osoby niepełnosprawne, zawierającą miskę ustępową, kabinę prysznicową z najazdem na wózek medyczny dla niepełnosprawnych, umywalkę z baterią uruchamianą bez kontaktu z dłonią i dodatkowo dozownik ze środkiem dezynfekcyjnym oraz dezynfektor basenów
  • zabezpieczenie w postaci śluzy, zapewniającej oddzielającej strefę tzw. czystą szpitala od tzw. brudnej. Zapewnia ona utrzymanie podciśnienie w strefie izolatki, co stanowi barierę ochronną dla pacjentów i personelu i minimalizuje ryzyko zakażenia personelu technicznego i osób postronnych. Śluza wyposażona jest w: umywalkę z baterią uruchamianą bez kontaktu z dłonią, miejsca na ubrania z zachowaniem rozdziału ubrań czystych i brudnych, dozownik z mydłem w płynie, dozownik ze środkiem dezynfekcyjnym uruchamiany bez kontaktu z dłonią, pojemnik z ręcznikami jednorazowego użycia i pojemnik na zużyte ręczniki, zamykany pojemnik na brudną bieliznę.
  • innowacyjny system monitoringu pacjentów, zapewniający przesył wszystkich parametrów diagnostycznych w systemie online do centrum monitoringu. Takie rozwiązanie zapewnia stały nadzór medyczny nad pacjentem z redukcją ilości bezpośrednich kontaktów pomiędzy chorymi, a personelem medycznym. System wzbogacony jest dodatkowo w urządzenia przywoławcze dla pacjentów.

  Całkowite wymiary modułu [m]: szer. 4,65 dług. 5,85  wys. 2,5 powierzchnia: 27,2 m2

  Wymiary izolatki [m]: szer.  4,65 dług. 5,85 wys. 2,5 powierzchnia: 22,02 m2

  Wymiary łazienki [m]:  szer. 2,55 dług. 1,86  wys. 2,5 powierzchnia: 4,74 m2

 • Izolatka 3 osobowa

  Izolatka 3 – osobowa to pomieszczenie przeznaczone do czasowej izolacji 3 pacjentów chorych zakaźnie w celu uniemożliwienia przeniesienia biologicznego czynnika chorobotwórczego na inne osoby.

  Panujące tam podciśnienie powietrza względem otoczenia ma za zadanie chronić pacjentów oraz personel medyczny przed kontaktem z powietrzem zanieczyszczonym drobnoustrojami chorobotwórczymi.

  Każda izolatka wyposażona jest w:

  • wentylację nawiewno-wywiewną zapewniającą najwyższe normy czystości powietrza w pomieszczeniu jak i na zewnątrz poprzez 12-krotną wymianę powietrza w ciągu 1 godziny, zastosowanie nawiewników laminarnych oraz filtrów HEPA najwyższej klasy H14 na nawiewie i wywiewie powietrza z izolatki.
  • łazienkę w pełni przystosowaną do użytkowania przez osoby niepełnosprawne, zawierającą miskę ustępową, kabinę prysznicową z najazdem na wózek medyczny dla niepełnosprawnych, umywalkę z baterią uruchamianą bez kontaktu z dłonią i dodatkowo dozownik ze środkiem dezynfekcyjnym oraz dezynfektor basenów
  • zabezpieczenie w postaci śluzy, zapewniającej oddzielającej strefę tzw. czystą szpitala od tzw. brudnej. Zapewnia ona utrzymanie podciśnienie w strefie izolatki, co stanowi barierę ochronną dla pacjentów i personelu i minimalizuje ryzyko zakażenia personelu technicznego i osób postronnych. Śluza wyposażona jest w: umywalkę z baterią uruchamianą bez kontaktu z dłonią, miejsca na ubrania z zachowaniem rozdziału ubrań czystych i brudnych, dozownik z mydłem w płynie, dozownik ze środkiem dezynfekcyjnym uruchamiany bez kontaktu z dłonią, pojemnik z ręcznikami jednorazowego użycia i pojemnik na zużyte ręczniki, zamykany pojemnik na brudną bieliznę.
  • innowacyjny system monitoringu pacjentów, zapewniający przesył wszystkich parametrów diagnostycznych w systemie online do centrum monitoringu. Takie rozwiązanie zapewnia stały nadzór medyczny nad pacjentem z redukcją ilości bezpośrednich kontaktów pomiędzy chorymi, a personelem medycznym. System wzbogacony jest dodatkowo w urządzenia przywoławcze dla pacjentów.
 • Poczekalnia

  Komfortowe miejsce, gdzie pacjenci oczekują na wizytę do punktu przyjęć. Moduł składa się z poczekalni wyposażonej w wygodne krzesła i leżanki oraz małej łazienki zawierającej miskę ustępową, umywalkę z baterią uruchamianą bez kontaktu z dłonią oraz dozownik ze środkiem dezynfekcyjnym.

  Pomiar temperatury jest automatycznie przesyłany do punktu przyjęć, gdzie personel medyczny może niezwłocznie podjąć stosowne działania w momencie przekroczonej normy temperaturowej.

  Całkowite wymiary modułu [m]: szer. 4,65 dług. 5,85  wys. 2,5 powierzchnia: 27,2 m2

  Wymiary gabinetu [m]: szer.  4,65 dług. 5,85 wys. 2,5 powierzchnia: 25,36 m2

  Wymiary łazienki [m]:  szer. 1,42 dług. 1,12  wys. 2,5 powierzchnia: 1,59 m2

 • Sala intensywnego nadzoru

  Sala Intensywnego Nadzoru obejmuje 6 w pełni wyposażonych stanowisk. To miejsce dla chorych hospitalizowanych w trybie pilnym, w stanie  zagrożenia życia, m.in. z ostrą lub przewlekłą niewydolnością serca, groźnymi zaburzeniami rytmu serca, zaburzeniami automatyzmu i przewodzenia, niewydolnością oddechową.

  Sala wyposażona jest w aparaty do diagnostyki i zdalnego monitorowania chorób serca. Podstawowa diagnostyka obrazowa wykonywana jest przy łóżku pacjenta (echokardiografia, ultrasonografia, badania radiologiczne).

  Zastosowany system zdalnej komunikacji Bep Medcomport zapewnia  stały nadzór parametrów życiowych pacjentów, wideomonitoring, system przywoławczy, możliwość dwustronnej komunikacji audio i wideo z każdym pacjentem.

  Całkowite wymiary modułu [m]: szer. 9,45 dług. 5,85  wys. 3,5 powierzchnia: 55,28 m2

Paste your AdWords Remarketing code here