Izolatka 3 – osobowa to pomieszczenie przeznaczone do czasowej izolacji 3 pacjentów chorych zakaźnie w celu uniemożliwienia przeniesienia biologicznego czynnika chorobotwórczego na inne osoby.

Panujące tam podciśnienie powietrza względem otoczenia ma za zadanie chronić pacjentów oraz personel medyczny przed kontaktem z powietrzem zanieczyszczonym drobnoustrojami chorobotwórczymi.

Każda izolatka wyposażona jest w:

  • wentylację nawiewno-wywiewną zapewniającą najwyższe normy czystości powietrza w pomieszczeniu jak i na zewnątrz poprzez 12-krotną wymianę powietrza w ciągu 1 godziny, zastosowanie nawiewników laminarnych oraz filtrów HEPA najwyższej klasy H14 na nawiewie i wywiewie powietrza z izolatki.
  • łazienkę w pełni przystosowaną do użytkowania przez osoby niepełnosprawne, zawierającą miskę ustępową, kabinę prysznicową z najazdem na wózek medyczny dla niepełnosprawnych, umywalkę z baterią uruchamianą bez kontaktu z dłonią i dodatkowo dozownik ze środkiem dezynfekcyjnym oraz dezynfektor basenów
  • zabezpieczenie w postaci śluzy, zapewniającej oddzielającej strefę tzw. czystą szpitala od tzw. brudnej. Zapewnia ona utrzymanie podciśnienie w strefie izolatki, co stanowi barierę ochronną dla pacjentów i personelu i minimalizuje ryzyko zakażenia personelu technicznego i osób postronnych. Śluza wyposażona jest w: umywalkę z baterią uruchamianą bez kontaktu z dłonią, miejsca na ubrania z zachowaniem rozdziału ubrań czystych i brudnych, dozownik z mydłem w płynie, dozownik ze środkiem dezynfekcyjnym uruchamiany bez kontaktu z dłonią, pojemnik z ręcznikami jednorazowego użycia i pojemnik na zużyte ręczniki, zamykany pojemnik na brudną bieliznę.
  • innowacyjny system monitoringu pacjentów, zapewniający przesył wszystkich parametrów diagnostycznych w systemie online do centrum monitoringu. Takie rozwiązanie zapewnia stały nadzór medyczny nad pacjentem z redukcją ilości bezpośrednich kontaktów pomiędzy chorymi, a personelem medycznym. System wzbogacony jest dodatkowo w urządzenia przywoławcze dla pacjentów.
Paste your AdWords Remarketing code here