• Gabinet Zabiegowy

  Gabinet zabiegowy to pomieszczenie, w którym wykonywane są wszystkie niezbędne świadczenia zabiegowe.

  Wyposażony jest w najwyższej klasy sprzęt do przeprowadzania badań i pobrań w komfortowych warunkach oraz w niezbędne urządzenia higienicznosanitarne zapewniające bezpieczeństwo zarówno dla personelu medycznego jak i pacjentów.

 • Monitoring pacjentów

  Moduł zawiera gabinet zabiegowy oraz pomieszczenie do monitoringu pacjentów. Zastosowany system zdalnej komunikacji Bep Medcomport zapewnia  stały nadzór parametrów życiowych, wideomonitoring, system przywoławczy, możliwość dwustronnej komunikacji audio i wideo z każdym pacjentem bez konieczności każdorazowo wchodzenia w strefę zakaźną.

  Gabinet zabiegowy to pomieszczenie, w którym wykonywane są wszystkie niezbędne świadczenia zabiegowe.

  Wyposażony jest w najwyższej klasy sprzęt do przeprowadzania badań i pobrań w komfortowych warunkach oraz w niezbędne urządzenia higienicznosanitarne zapewniające bezpieczeństwo zarówno dla personelu medycznego jak i pacjentów.

  Całkowite wymiary modułu [m]: szer. 4,65 dług. 5,85  wys. 2,5 powierzchnia: 27,2 m2

 • Magazyn leków

  Moduł składa się z: magazynu leków oraz magazynu materiałów sterylnych. Pomieszczenia spełniają warunki do przechowywania produktów leczniczych pod względem ochrony przed zbyt wysoką/niską temperaturą i promieniowaniem UV, wpływającym na ich trwałość, a zatem również na bezpieczeństwo składowanych leków. Składa się z pomieszczenia specjalnego przechowywania, strefy klimatyzowanej dla produktów wrażliwych na temperaturę oraz chłodni (warunki przechowywania od 0° do -30°C). Pomieszczenie jest monitorowane i wyposażone w skalibrowane termometry i higrometry.

  Magazyn jest odpowiednio usytuowany w szpitalu pod kątem sprawnej obsługi pacjentów przez personel medyczny i zabezpieczony przed dostępem osób nieupoważnionych.

  Całkowite wymiary modułu [m]: szer.  2,22 dług. 5,85 wys. 2,5 powierzchnia: 12,99 m2

 • Pokój socjalny

  Pokój socjalny znajduje się w strefie czystej szpitala, aby personel medyczny wychodząc na przerwę wypoczynkową nie stykał się z „brudnymi” materiałami i osobami. Zawiera pomieszczenie do wypoczynku z miejscem umożliwiającym zjedzenie posiłków wraz z urządzeniami higienicznosanitarnymi jak:  umywalki, dezynfekatory oraz łazienkę wyposażoną w natrysk, ustęp, umywalkę.

  Rodzaj, ilość i wielkość pomieszczeń wraz z wyposażeniem jest dostosowana do liczby zatrudnionych pracowników, stosowanych technologii i rodzajów pracy oraz warunków, w jakich ta praca jest wykonywana.

 • Szatnia dla Personelu Medycznego

  Szatnia dla personelu medycznego znajduje się w strefie czystej szpitala. Składa się z szafek do przechowywania odzieży własnej pracowników oraz szafek do przechowywania odzieży i obuwia roboczego oraz środków ochrony indywidualnej.  Wyposażona jest również w urządzenia higienicznosanitarne jak: umywalka, dezynfekator.

  Szatnia jest dostosowana do liczby zatrudnionych pracowników oraz warunków, w jakich ta praca jest wykonywana.

 • Sala intensywnego nadzoru

  Sala Intensywnego Nadzoru obejmuje 6 w pełni wyposażonych stanowisk. To miejsce dla chorych hospitalizowanych w trybie pilnym, w stanie  zagrożenia życia, m.in. z ostrą lub przewlekłą niewydolnością serca, groźnymi zaburzeniami rytmu serca, zaburzeniami automatyzmu i przewodzenia, niewydolnością oddechową.

  Sala wyposażona jest w aparaty do diagnostyki i zdalnego monitorowania chorób serca. Podstawowa diagnostyka obrazowa wykonywana jest przy łóżku pacjenta (echokardiografia, ultrasonografia, badania radiologiczne).

  Zastosowany system zdalnej komunikacji Bep Medcomport zapewnia  stały nadzór parametrów życiowych pacjentów, wideomonitoring, system przywoławczy, możliwość dwustronnej komunikacji audio i wideo z każdym pacjentem.

  Całkowite wymiary modułu [m]: szer. 9,45 dług. 5,85  wys. 3,5 powierzchnia: 55,28 m2

Paste your AdWords Remarketing code here